Za sto let…

06.Srpen 2019

Drazí dobrodruzi,

poslední balón bezpečně dosedá zapadajícím sluncem do milovaného Československa. Vracíme se. Vracíme se z minulosti, z Himálaje, vracíme se domů.

Takové návraty provází známý zvláštní pocit. Přestože doma bude vše vypadat a působit jako nedávno, přeci bude něco trochu jinak. Změnili jsme se totiž my sami.  Táborový den vydá za celý týden doma a tak si mnozí z vás z expedice přivezou nové přátele, vědomosti, odvahu, nebo sny.

A i kdybyste na tábor v Jankově už nikdy nenašli cestu, 42 chatiček a 10 srubů bude navždy tvořit tábořiště ve vašich srdcích…

A nic na tom nezmění ani čas, ani kdyby to mělo být sto let…

NAZDAR VZDUCHOPLAVCI! 

CETEH zakončení aneb zpět v Československu!

05.Srpen 2019

Úspěch!

Tímto jediným slovem dal by se popsat výsledek našeho snažení. Všechny spolky dokázaly téměř nemožné a vystoupaly až na vrchol hory Kalapány, kde ve stínu sochy boha Ganéši natrhaly sobě tolik důležitou bylinu. Doktor Žába bezpečně dovedl dobrodruhy nejen vzhůru, ale též zpět do základního tábora. 

Spolky poté sestoupily až do letové hladiny, kde se pomocí svých balonů dopravily, nyní již nejrychlejší možnou cestou, zpět do Evropy.

V Čechách, symbolicky opět v městě Jankově, kde výprava započala, byli dobrodruzi přivítán nejen slavnostní delegací a prostým lidem, ale zejména panem presidentem Masarykem, který potěšeně vyslechl positivní hlášení Žábovo.

President se rozhodl odvděčit se nejlepšímu spolku, jímž se stali českoslovenští Legionáři, vedle ostatních poct i státním vyznamenáním.

Největším překvapením bylo pak zjištění, že oním Otou Krýčem nebyl nikdo jiné než profesor Pečírka. Pan profesor nejenže přežil explozi svého balonu, ale z přítmí anonymity zasílal vzduchoplavcům své rady. Pro tento postup se rozhodl z toho důvodu, že byl přesvědčen, že kdyby byl dobrodruhy nalezen po explozi zraněný, dobrodruzi by jistě trvali na tom, aby byl dopraven do nemocnice a celá výprava za nalezením léku na černé neštovice by se tak patrně o několik měsíců, ne-li dokonce o několik let, odložila. 

Nyní nic nebrání vědcům z ústavu profesora Pečírky začít extrahovat účinné látky z květiny Pula Kalapány a dát se do výroby léku.

Buďme na naše spolky hrdi, všichni si zaslouží nejen obdiv a vděk náš, ale v podstatě celého světa!

Táborová pouť

05.Srpen 2019

V neděli odpoledne jsme si užili táborovou pouť. Na více než deseti atrakcích děti získávaly táborové penízky, které v našem krámečku poté vyměňovaly za různé dobroty a drobné hračky. Věcí k prodeji se letos sešlo tolik, že jsme se až báli, aby se vůbec prodaly :).