Informace před odjezdem

Informace před odjezdem

Vážení rodiče,
letošní 2. turnus a naše letní Božské dobrodružství se rychle blíží, a proto mi dovolte pár
informací a doporučení před jeho začátkem:

 1. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nastaveným opatřením v souvislosti
  s nemocí COVID 19 nebude provozovatel požadovat prokazování PCR ani AG testy.
 2. Při přijímací proceduře si provozovatel vyhrazuje právo provést případný test dítěte
  antigenním testem v rámci zdravotního vstupního filtru, a to na základě rozhodnutí
  zdravotníka.
 3. Nicméně doporučujeme před nástupem na tábor provedení antigenního testu u dětí ze strany rodičů.
 4. Seznamte se s dopravním plánem příjezdu, který je umístěn zde na stránkách.
 5. Dodržte, prosím, časový harmonogram, který vám bude zaslán v příštím týdnu do mailu a také bude vyvěšen zde na webových stránkách.
 6. Dohlédněte na spánkový a stravovací režim dětí pár dní před odjezdem na tábor, máme připraven zajímavý, ale místy i náročný program.
 7. V den příjezdu na tábor dbejte na pitný režim dětí a nevystavujte je přehřátí.
 8. Zkontrolujte, prosím, velmi pečlivě svým dětem hlavy, letité zkušenosti nám ukazují, že vši se opravdu nevzdávají.

Děkuji vám všem předem za spolupráci a věřím, že si letošní tábor vaše děti společně s celým
týmem vedoucích a praktikantů užijí a pevně doufám, že se jim nakonec podaří usmířit
olympské božstvo.

Břetislav Brejcha
HV

Přidávání komentářů uzavřeno.